OBAVIJEST O OBVEZI UPISA ELEKTRONIČKE POŠTE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI

Obavještavamo sve poštovane klijente da su sva trgovačka društva u Republici Hrvatskoj obvezna upisati svoju adresu elektroničke pošte u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda, a sve sukladno članku 52. Pravilnika o upisu u sudski registar:„Upis adrese elektroničke pošte

Članak 52.

Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt upisnik zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa na propisanom obrascu. U zahtjevu je dužan navesti temeljne podatke o subjektu upisa njegov MBS, OIB i EUID ako ga ima.

Na isti način je subjekt upisa dužan podnijeti registru zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.“


Obveza upisa je do 01.09.2020. godine, ali Pravilnik ne propisuje prekršajne odredbe ukoliko se do toga datuma ista ne upiše.

Za upis u sudski registar NE PLAĆA se naknada.

Potrebne radnje:

Preuzeti obrazac klikom na sljedećoj poveznici;
Ispuniti obrazac;
Predati ispunjeni obrazac neposredno ili putem pošte u sudski registar;


ODNEDAVNO JE OMOGUĆENO SLANJE OBRASCA I PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE te se Zahtjev može podnijeti elektroničkim putem nadležnom trgovačkom sudu putem e-maila:

Trgovački sud u Bjelovaru: [email protected]
Trgovački sud u Osijeku: [email protected]
Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu: [email protected]
Trgovački sud u Pazinu: [email protected]
Trgovački sud u Rijeci: [email protected]
Trgovački sud u Splitu: [email protected]
Trgovački sud u Varaždinu: [email protected]
Trgovački sud u Zadru: [email protected]
Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku: [email protected]
Trgovački sud u Zagrebu: [email protected]
Trgovački sud u Dubrovniku: [email protected]

Da bi zahtjev za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte koji se podnosi elektroničkim putem bio valjan potrebno je da isti bude ovjeren elektroničkim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.
© 2024. Sva prava zadržana.